Thứ 4, Ngày 27 tháng 07 năm 2016, 10:38

Xét tuyển đại học ngành công nghệ sinh học

Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy trường công lập hình thức xét tuyển học bạ, xét tuyển kết quả kỳ thi quốc gia ngành công nghệ môi trường.

 

 Xét tuyển đại học ngành công nghệ sinh học

Xét tuyển học bạ ngành Công nghệ Sinh học

 

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Thông tin tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy hình thức xét tuyển học bạ, xét tuyển kết quả kỳ thi quốc gia ngành công nghệ sinh học 

 

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016, trường Đại học Công nghiệp Việt trì thông báo tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy với 2 hình thức tuyển sinh như sau:

 

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ thpt

 

- Tuyển sinh theo phương thức xét kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016