Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu đợt 1 phục vụ xét tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính qui năm 2018

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu đợt 1 phục vụ xét tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính qui năm 2018

Lịch thi năng khiếu đợt 1: Các ngày 06, 07 và 08 tháng 7 năm 2018 - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Xem nhiều hơn