Thứ 5, Ngày 31 tháng 08 năm 2017, 15:29

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 1 - Các ngành Sư phạm

THÔNG BÁO Về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 1 - Các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính qui 2017
THÔNG BÁO
Về việc điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 1
Các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính qui 2017
 
      Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng chính qui và Trung cấp các ngành sư phạm 2017 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung 1 các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 như sau:
 
Điểm trúng tuyển bổ sung cao đẳng sư phạm TW