HỌC VĂN BẰNG 2 NẤU ĂN CƠ BẢN-  LỚP “KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

HỌC VĂN BẰNG 2 NẤU ĂN CƠ BẢN- LỚP “KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN"

LỚP “KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC VỊ GIÁC TRÊN BÀN ĂN” là lựa chọn hàng đầu cho những ai đam mê nấu ăn, muốn theo nghề nấu ăn, những người muốn dùng TẤM BẰNG được cấp để xin việc thuận lợi.