Thông báo tuyển sinh hệ văn hóa cấp THPT kết hợp học Trung cấp năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh hệ văn hóa cấp THPT kết hợp học Trung cấp năm học 2019-2020

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh văn hóa cấp THPT kết hợp học Trung cấp năm học 2019-2020