Thứ 6, Ngày 09 tháng 03 năm 2018, 15:27

Phương thức xét thăng hạng giáo viên

Phương thức để đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

tintuctuyensinh.com.vn

 

Trước hết bạn cần nghiên cứu Thông tư số: 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT "Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập".

 

Trong văn bản quy phạm này, có Điều 4 quy định về nội dung và hình thức xét thăng hạng. Cụ thể như sau:

 

* Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học:

 

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học;

 

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

* Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:

 

- Xét thăng hạng giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học;

 

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học.

 

Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II; giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II dự xét thăng hạng lên hạng I khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

 

* Việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn:

 

- Bài khảo sát được thực hiện thông qua làm bài viết hoặc trắc nghiệm; thời lượng làm bài khảo sát không quá 45 phút; nội dung khảo sát liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mỗi cấp học);

 

- Phỏng vấn: Việc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp đối với từng người; thời lượng phỏng vấn 01 (một) người không quá 15 (mười lăm) phút; nội dung phỏng vấn liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở mỗi cấp học.

 

Xem thêm: Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội

                             

                   Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục

 

Theo: giaoducthoidai.vn