Chỉ khi sinh viên sư phạm biết được ra trường có việc thì mới hút được người giỏi

Chỉ khi sinh viên sư phạm biết được ra trường có việc thì mới hút được người giỏi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chỉ khi nào học sinh vào trường sư phạm đã biết được ra trường có việc làm, thì lúc đó thu hút học sinh giỏi vào ngành.

Xem nhiều hơn