Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức năm 2018

Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức năm 2018

Từ ngày 8/1/2018 tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch đối với công chức sẽ được áp dụng theo quy định mới của Bộ Nội vụ vừa ban hành.

Xem nhiều hơn