Thứ 3, Ngày 08 tháng 01 năm 2019, 10:40

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường TC Cộng đồng Hà Nội

tintuctuyensinh.com.vn

tintuctuyensinh.com.vn

 

    Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

 

    Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

 

    Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ – HVCT – HCQG ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành của bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

 

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị -  Hành chính tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng:

Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng; Cán bộ đương chức, dự nguồn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, doanh nghiệp Trung ương.

 

2. Thời gian:

- Học thứ 7, chủ nhật ( 1056 tiết – Theo hướng dẫn số 134/HD – HVCTQG ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính).

- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 12 năm 2018.

 

3. Địa điểm tổ chức:

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

4. Kinh phí:Do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học cấp hoặc học viên tự túc:

  • Học phí: 6.700.000đ/học viên.
  • Tiền tài liệu học tập: 650.000đ/học viên.
  • Tiền đi học tập thực tế và hỗ trợ cơ sở vật chất Nhà trường sẽ thông báo sau.

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo và kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cử cán bộ công chức, viên chức tham dự lớp học đúng đối tượng.

* Hồ sơ đăng ký gồm có:

            - Đơn xin học ( theo mẫu ).

            - Giấy khám sức khỏe.

            - Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị.

            - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị. ( Theo mẫu 2C-BVN/2008)

            - Bằng tốt nghiệp cao nhất ( photo công chứng ).

            - 02 ảnh (4cm x 6cm).

 

Tải mẫu 2C-BVN/2008

           

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02466 562 102 - 09123 75 118 - 0971 612 323