Thứ 4, Ngày 29 tháng 03 năm 2017, 23:34

Quyền lợi của giáo viên mầm non sinh con trùng vào nghỉ hè

Tôi cần tư vấn về trường hợp giáo viên mầm non sinh con trùng vào nghỉ hè: Tôi là giáo viên mầm non tại một trường mầm non công của Nhà nước. Hiện nay tôi đang mang thai và dự kiến sinh vào cuối tháng 3/2017. Như vậy sẽ có thời gian nghỉ sinh con trùng vào nghỉ hè. Như vậy tôi có được nghỉ bù không? Nếu không được nghỉ bù thì tôi thấy như vậy là thiệt cho những giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè (vì theo quy định thì chúng tôi được nghỉ phép 2 tháng hè mà vẫn được hưởng lương bình thường). Còn nếu được nghỉ bù thì áp dụng luật đó cho toàn quốc hay do từng tỉnh áp dụng mà thôi?

Tư vấn bảo hiểm xã hội.

 

Chế độ nghỉ phép năm của giáo viên mầm non được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT như sau:

 

” Điều 3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên

 

2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

 

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

 

b) Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

 

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.”

 

Theo đó, thời gian nghỉ hè 08 tuần được tính là thời gian nghỉ hàng năm và bạn được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

 

Khi bạn nghỉ sinh con trùng vào thời gian nghỉ phép năm thì bạn có thể đề nghị lên Hiệu trưởng nhà trường để chuyển thời gian nghỉ phép năm sang thời gian khác trong năm. Trường hợp, nhà trường không bố trí được thì sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho những ngày chưa nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

 

tintuctuyensinh.com.vn

Nguồn ảnh internet

 

” Điều 14. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

 

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.”

 

Thêm vào đó, căn cứ vào khả năng kinh phí của nhà trường, nhà trường sẽ quyết định chi trả tiền bồi dưỡng cho bạn trong những ngày chưa nghỉ phép năm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 141/2011/TT-BTC như sau:

 

tintuctuyensinh.com.vn

Nguồn ảnh internet

 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng:

 

2. Đối tượng được thanh toán tiền lương, hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm:

 

b) Các trường hợp được thanh toán tiền bồi dưỡng do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

 

Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

 

Cán bộ, công chức nếu đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho đi nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

 

Căn cứ điều kiện công việc thực tế, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ về các trường hợp được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.”

 

Như vậy, thời gian nghỉ hè của giáo viên là thời gian nghỉ phép năm. Khi bạn nghỉ sinh con trùng vào nghỉ hè thì bạn có thể đề nghị Hiệu trưởng chuyển thời gian nghỉ phép năm sang thời điểm khác trong năm. Nếu nhà trường không bố trí được thời gian nghỉ phép năm cho bạn thì phải thanh toán cho bạn bằng tiền và được bồi dưỡng dựa trên khả năng kinh phí của nhà trường. Quy định này áp dụng trên phạm vi cả nước.

 

- Xem thêm: Trung cấp sư phạm cấp mầm non-văn bằng 2 sư phạm mầm non CLICK

 

                                  Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội CLICK

 

Theo: luatannam.vn