Thứ 5, Ngày 05 tháng 10 năm 2017, 15:50

Nhà giáo Thế giới 5/10 năm nay với chủ đề Đề cao quyền tự do của giáo viên

Năm 2017, UNESCO đề cao quyền tự do của giáo viên, vốn là thứ đang bị xem nhẹ ở phần lớn các quốc gia trên thế giới.

"Giảng dạy tự do, trao quyền cho giáo viên" là chủ đề chính của Ngày Nhà giáo Thế giới năm nay. Việc trao quyền cho giáo viên là ưu tiên khi Liên Hợp Quốc thông qua mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 về giáo dục (SDG4). Giáo viên rất cần được hưởng sự độc lập, tự do và công cụ cần thiết để cung cấp nền giáo dục chất lượng, phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu và mong đợi của người học. 

 

Mục tiêu này rất thiết thưc vì nó xuất phát từ thực tế sự tự do và quyền của giáo viên ở các quốc gia đang bị phá hủy và xem nhẹ. Những khủng hoảng, mâu thuẫn, nỗi bất an cùng với sự thiếu khoan dung và kỳ thị ngày càng gia tăng, cộng thêm hạn chế về ngân sách đã ảnh hưởng tiêu cực đến giáo viên. Giáo viên chịu rất nhiều áp lực và không được xã hội xem trọng về những áp lực ấy.

Nhà giáo Thế giới 5/10 năm nay với chủ đề Đề cao quyền tự do của giáo viên

 

UNESCO tập hợp những người làm việc trong ngành sư phạm và các chuyên gia nghiên cứu khắp thế giới để khảo sát toàn cảnh giáo dục đại học 20 năm sau khuyến nghị về vai trò của giáo dục đại học năm 1997

 

Phản hồi của giáo dục đại học đối với những đòi hỏi mới về chất lượng, sự hòa nhập và tính công bằng là một trong hai chủ đề lớn năm nay, bên cạnh những thách thức về tự do của môi trường giáo dục.

 

Ngoài ra, cộng đồng Quốc tế cam kết cung cấp phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở vào năm 2030. Viện Thống kê của UNESCO ước tính các quốc gia cần tuyển dụng 68,8 triệu giáo viên ở hai cấp học tiểu học và THCS để thực hiện mục tiêu.  

Nhà giáo Thế giới 5/10 năm nay với chủ đề Đề cao quyền tự do của giáo viên

Cùng với đó là những kiến thức căn bản ngành sư phạm cũng cần được nhìn nhận một cách tiến tiến và đi lên. Cần phải liên tục thay đổi trong chương trình giảng dạy, để cho người học chủ động hơn, tiếp cận những kiến thức sâu và rộng hơn. 

Ngày Nhà giáo Thế giới (5/10) được UNESCO tổ chức lần đầu tiên năm 1994. Các hội thảo diễn ra xoay quanh công việc của giáo sư, giáo viên, nhà nghiên cứu và những người cung cấp dịch vụ giáo dục tại trường học hoặc cơ sở giáo dục bậc cao. Sau đó UNESCO sẽ đưa ra những vấn đề các quốc gia cần nhìn nhận vào thực tế ngành sư phạm, từ đó đưa ra những đổi mới chung cho ngành giáo dục sư phạm trên thế giới, tạo ra những công bằng cho những ai làm việc trong ngành sư phạm. Các Quốc gia trên Thế giới đều phải nhận thức và sửa đổi theo chiều hướng tích cực để cùng phát triển nền giáo dục Thế giới.