Thứ 2, Ngày 23 tháng 10 năm 2017, 09:23

Làm thế nào để Dạy học sáng tạo và phát triển được năng lực của học sinh ?

Xu hướng phát triển Giáo dục để hội nhập quốc tế đó là Dạy học sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, nhưng câu hỏi lớn đó là làm thế nào và thực hiện ra sao?

 

Dạy học sáng tạo

 

GS.TS Nguyễn Đức Chính - ĐH Quốc gia Hà Nội, chương trình định hướng năng lực, các nguyên tắc cần tuân thủ trong phát triển và thực thi chương trình của cả bậc học cũng như chương trình một môn học, cần xác định khái niệm dạy học phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

 

Dạy học thực chất là dạy cách học, dạy cách tư duy. Trong chương trình định hướng năng lực này dạy học là tạo điều kiện để học sinh tìm được cách tự rèn luyện phẩm chất, năng lực cho bản thân. Nói sâu hơn, dạy học là tạo động lực và điều kiện để mỗi học sinh phát huy hết tiềm năng tiềm ẩn của mình.

Làm thế nào để Dạy học sáng tạo và phát triển được năng lực của học sinh ?

 

“Chúng ta đều biết những học sinh khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm tâm sinh lý, bối cảnh sống… có những tiềm năng khác nhau, có hứng thú, sở trường riêng, nhưng tất cả phải được rèn luyện những phẩm chất, năng lực chung của chương trình”- GS.TS Nguyễn Đức Chính nêu quan điểm.

 

Dạy học sáng tạo là người dạy học phải tạo mọi điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ để mỗi học sinh với tiềm năng riêng có thể tiến tới mục tiêu chung của chương trình. Mỗi người dạy học có một cách thức của riêng mình, tùy từng hứng thú sở trường riêng

Học sinh có điều kiện thể hiện sự sáng tạo của bản thân, phát huy hết tiềm năng vốn có để tiến tới mục tiêu chương trình. Và cũng trong quá trình người thầy cũng có cơ hội thể hiện sự sáng tạo của bản thân, không phải dạy học cho tất cả học sinh bằng một kiểu của mình, mà phải tìm tòi các cách dạy khác nhau cho từng học sinh.

 

 

Học sinh thì phải thực hiện như thế nào?

 

Theo PGS.TS Đỗ Thị Thúy Hằng - Học viện QLGD – nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết TW 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý”

 

Nói chi tiết hơn xu hướng phát triển giáo dục gắn liền với các vấn đề như: Chương trình, sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy học phải quan tâm sâu sát. Từ những kiến thức học sinh học tập trên lớp có thể áp dụng vào cuộc sống.

 

Làm thế nào để Dạy học sáng tạo và phát triển được năng lực của học sinh ?

 

Xu hướng tiếp cận theo hướng phát triển năng lực gắn với cuộc sống, bên cạnh năng lực chung như: làm Toán, viết Văn thì đều phải có, cần có năng lực chuyên sâu: Âm nhạc, Mĩ thuật, Ngôn ngữ, đặc biệt là năng lực sáng tạo, tư duy phê phán.

 

“Xuất phát từ quan điểm giáo dục là quá trình truyền thụ kiến thức mà người dạy và người học cần có và có thể biết. Mục tiêu giáo dục chính là nội dung kiến thức từng môn học và học sinh phải lĩnh hội, theo đó chuẩn đầu ra của chương trình tập trung chủ yếu gồm các tiêu chí nội dung kiến thức.

 

Nếu xây dựng chương trình theo xu hướng mới trong đổi mới toàn diện nội dung giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết 29 thì cần phải trả lời câu hỏi, học xong nội dung này học sinh biết và làm thế nào để ứng dụng các kiến thức vào đời sống phát triển năng lực cá nhân?” - PGS.TS Đỗ Thị Thúy Hằng đặt vấn đề.

 

>> Bài toán đổi mới chương trình giáo dục nay được đẩy lùi lịch