Thứ 5, Ngày 05 tháng 10 năm 2017, 14:32

Bài toán đổi mới chương trình giáo dục nay được đẩy lùi lịch

Đổi mới chương trình giáo dục nay được đẩy lùi lại lịch là một năm, bắt đầu vào năm học 2019 - 2020

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 (ngày 3/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy lùi lịch triển khai lại một năm cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Thủ tướng cũng  đề nghị tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới đào tạo giáo dục.

 

Bài toán đổi mới chương trình giáo dục nay được đẩy lùi lịch

 

Tháng 7 vừa qua, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm căn cứ để xây dựng dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Bản thảo này có tiếp thu ý kiến của chuyên gia, giáo viên, dư luận.

 

Chương trình giáo dục tổng thể mới được chia thành 2 giai đoạn:

-       Giai đoạn 1: Giáo dục cơ bản (Từ lớp 1 đến hết lớp 9)

-       Giai đoạn 2: Giáo dục định hướng nghề nghiệp (Từ lớp 10 đến hết lớp 12), không còn lớp dự hướng nghề nghiệp.

 

Hệ thống giáo dục các môn học cũng chỉ còn môn bắt buộc và môn tự chọn. Tên các môn học được kế thừa và thống nhất giữa các cấp giúp học sinh dễ dang tiếp thu không còn bỡ ngỡ gặp phải những cái tên môn học mới.

 

Bài toán đổi mới chương trình giáo dục nay được đẩy lùi lịch

 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể quy định, thời gian học các cấp là 35 tuần, giảm 2 tuần so với bản dự thảo công bố tháng 4/2017. Cũng có sự giảm so với Tổng số tiết học trong năm, số tiết trung bình trong tuần và thời lượng của một số môn học.

 

Trước đó, Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông Nguyễn Minh Thuyết cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm công văn báo cáo Chính phủ, đề xuất lùi thời gian triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020 trên toàn quốc.

 

Lộ trình áp dụng chương trình mới cho các cấp học nay cũng được kiến nghị điều chỉnh. Thay vì triển khai cho cả ba cấp (lớp 1, 6, 10) ngay năm đầu tiên, năm học 2019-2020 học sinh lớp 1 sẽ được học chương trình mới. Năm thứ hai sẽ triển khai ở 2 đó là:  lớp 2 và lớp 6; năm tiếp theo sẽ là lớp 3, 7, 10; đến cuối cùng là ba lớp cuối cấp 5, 9, 12.