Thứ 2, Ngày 23 tháng 10 năm 2017, 16:00

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, tất cả các sinh viên được nghỉ buổi sáng ngày tổ chức hội nghị

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017- 2018 

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 - 2018 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017- 2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

 

Nội dung thông báo: Không tiến hành các hoạt động giảng dạy và học tập trong thời gian tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương trong BUỔI SÁNG ngày 25 tháng 10 năm 2017. 

 

Thông báo gửi tới các Ban chủ nhiệm các khoa và tất cả các em sinh viên toàn trường lưu ý. 

 

Chúc cho Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 thành công rực rỡ ! 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NHỮNG NĂM VỪA QUA 

 

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Hội nghị được diễn ra vào năm vừa qua năm học 2016 - 2017 

 

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Toàn thể hội nghị cùng hát quốc ca trước khi bắt đầu 

 

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

 

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018

Tiết mục Văn nghệ của các thầy cô giáo trong hội nghị