Thứ 6, Ngày 08 tháng 09 năm 2017, 15:58

Lịch khám sức khỏe đầu khóa sinh viên CĐCQ khóa 2017 - 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo lịch khám sức khỏe đầu khóa sinh viên hệ CĐCQ khóa 2017 - 2020 năm học 2017 - 2018

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

Thông báo: Lịch khám sức khỏe đầu khóa sinh viên đầu khóa 2017 - 2020 hệ Cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 

 

1. Thời gian: Sáng 7h30 - 11h30 

 

2. Địa điểm: Sảnh hội trường Đa chức năng 

 

Lưu ý: Sinh viên khi đi khám sức khỏe cần chuẩn bị 01 ảnh 4x6

 

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên CĐCQ khóa 2017 - 2020