Thứ 6, Ngày 08 tháng 09 năm 2017, 14:37

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa hệ CĐCQ khóa 2017 -2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa sinh viên CĐCQ khóa 2017 -2020

 

Lịch học - "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa Sinh viên CĐCQ khóa 2017 - 2020 

 

1. Thời gian

 

- Sáng 7h00 - 11h30

 

- Chiều: 13h00 - 17h30 

 

- Tối: 17h30 - 21h00

 

2. Địa điểm: Hội trường Đa chức năng 

 

Dưới đây là thông báo lịch học cụ thể dành cho sinh viên đầu khóa 2017 - 2020 

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HSHV đầu khóa hệ CĐCQ khóa 2017 -2020

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HSHV đầu khóa hệ CĐCQ khóa 2017 -2020

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HSHV đầu khóa hệ CĐCQ khóa 2017 -2020

 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HSHV đầu khóa hệ CĐCQ khóa 2017 -2020

 

Ghi chú: Tuần công dân - học sinh sinh viên đầu khóa chia thành 4 lớp và đặt theo ký hiệu các chữ cái A, B, C, D. Sinh viên xem lịch học của lớp mình, khoanh tròn các buổi học theo thứ tự thời gian để tránh nhầm lẫn các buổi học