Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh liên thông đại học ngành luật 2017

Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh liên thông đại học ngành luật 2017

Mọi công dân Việt Nam có nguyện vọng học ngành luật tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp hoặc đã học các ngành gần đều có cơ hội học liên thông nhận bằng Đại học Luật Hà Nội

Xem nhiều hơn