Thông tin tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng liên thông lên đại học, đại học (văn bằng 2) hình thức VLVH trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo, cấp bằng

Thông tin tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng liên thông lên đại học, đại học (văn bằng 2) hình thức VLVH trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo, cấp bằng

Ngành: GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, GD Chính trị, SP Toán, SP Tiếng anh, SP Địa lý, SP Kỹ thuật, SP Văn và Ngôn ngữ Anh.

Xem nhiều hơn