Xét học bạ thpt, tuyển sinh liên thông chính quy, tại chức, văn bằng 2