Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức năm 2018

Điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức năm 2018

Từ ngày 8/1/2018 tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch đối với công chức sẽ được áp dụng theo quy định mới của Bộ Nội vụ vừa ban hành.

Tin hot