Giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng sẽ được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Hàng nghìn giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường mầm non công lập trên cả nước sẽ có cơ hội được trả lương và hưởng các chế độ chính sách như các giáo viên trong biên chế.

Xem nhiều hơn