Thông báo tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao theo Thông tư số 03/TT-BTTTT

Thông báo tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao theo Thông tư số 03/TT-BTTTT

Về việc tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao (Modun 7,8,9)

Xem nhiều hơn

Tin hot