Thứ 5, Ngày 17 tháng 08 năm 2017, 09:38

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 1, trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 nhóm ngành đào tạo giáo viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ
   VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2017
Số: 424/TB-CĐSPTW
 
 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 1

Trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017 - Nhóm ngành đào tạo giáo viên

 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 177/TB-BGDĐT ngày 16 tháng 03 năm 2017 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1258/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-CĐSPTW ngày 10 tháng 3 năm 2017 thành lập Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính qui và trung cấp các ngành sư phạm năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Căn cứ kết quả xét tuyển và số lượng thí sinh xác nhận nhập học nguyện vọng 1 cao đẳng chính qui các ngành sư phạm năm 2017,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 1, trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2017, nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:

 

1. Đối tượng

 

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: cần có kết quả thi các môn năng khiếu.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức thi các môn năng khiếu phục vụ xét tuyển nguyện vọng bổ sung 1 vào các ngày 19, 20 tháng 8 năm 2017.

Nhà trường công nhận kết quả các môn thi năng khiếu của thí sinh đã dự thi tại các trường đại học công lập tổ chức năm 2017 (cần nộp kèm theo hồ sơ bản gốc Giấy báo kết quả thi năng khiếu năm 2017).

 

2. Các ngành tuyển sinh 

 

 

*  Môn chính là môn viết hoa, có dấu * và tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển

** Theo kết quả xét tuyển, sinh viên được chọn lọc vào học một trong các chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non chất lượng cao, các chương trình đào tạo song ngành (Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tin học, Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh...), Giáo dục Mầm non đào tạo theo nhu cầu xã hội.

 

3. Thời gian, phương thức tuyển sinh và hồ sơ đăng kí xét tuyển

 

3.1. Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia

 

Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 25 tháng 8 năm 2017; thí sinh đăng kí trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trực tiếp tại trường.

Hồ sơ đăng xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu số 02 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi kì thi THPT Quốc gia (Bản chính nộp khi nhập học);

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

 

3.2. Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường Trung học phổ thông

 

Thời gian đăng kí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2017. Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp qua đường bưu điện (chuyển phát đảm bảo) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

 

Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu số 02 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

- Bản sao Học bạ trung học phổ thông;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

 

4. Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học

 

Dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 trên bảng tin và trang thông tin điện tử của Nhà trường. Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường khi làm thủ tục nhập học, Nhà trường không gửi theo đường bưu điện.

Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 06/9/2017 đến ngày 21/9/2017.