Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - ĐH Sư phạm Hà Nội

Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - ĐH Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng của Bộ dành cho các giáo viên/giảng viên có nhu cầu thăng hạng