Muốn nói trực tiếp với học sinh của tôi mà tôi thấy khó nói quá

Muốn nói trực tiếp với học sinh của tôi mà tôi thấy khó nói quá

Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên với những học sinh rằng “Tôi cũng ghét bài tập về nhà” , “Những thứ này thật ngán ngẩm để dạy” “Đây là kỳ nghỉ lễ hãy chơi đừng cố học”

Tin hot